ข่าววันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ข่าว ข่าวดารา ตรวจหวย ข่าวบันเทิง ฟังเพลงออนไลน์ วิเคราะห์บอล ทีวีออนไลน์

ผู้ชาย

เมนู
คุณ! เซนส์เสื่อม หรือไม่ ?

RULES AND PRIZES

โปรดอ่านกติกาและเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนร่วมกิจกรรม กรณีเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ถือว่าคุณได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. Log In ที่หน้ากิจกรรมผ่าน Facebook Log In ในกรณีสำหรับท่านยังไม่เคยลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลที่หน้าลงทะเบียนก่อน ในการร่วมกิจกรรมครั้งแรก
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 Account
 3. ร่วมเล่นกิจกรรมโดยการตอบคำถามว่ารูปภาพแต่ละรูปเป็นหญิงแท้หรือหญิงเทียม
 4. แชร์กิจกรรมผ่าน Facebook ของท่าน (ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องแชร์กิจกรรมผ่าน Facebook)
 5. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มิถุนายน 2558
 6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่หน้า Winner Announcement (http://men.sanook.com/unlockactivity/scangirls/scangirls/winner)

กติกาการร่วมสนุก

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้ Facebook ที่สามารถระบุตัวตนจริงๆ ของท่านได้ ในการร่วมเล่นกิจกรรมเท่านั้น หากตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี ทางบริษัทจะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้ Facebook Account ในการร่วมสนุกได้เพียงท่านละ 1 account เท่านั้น
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งแรกจะต้องกรอกข้อมูลในหน้าลงทะเบียน โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่แสดงตัวตนจริงของผู้ร่วมกิจกรรม
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่น กติกาและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการและทีมงาน คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินใดๆ ในภายหลัง

ของรางวัล

 1. กล้อง GoPro Hero 4 Silver มูลค่า 14,800 บาท จำนวน 1 รางวัล
 2. บัตร Central Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 15 รางวัล
 3. ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำหอมระงับกลิ่นกาย AXE Apollo จำนวน 300 รางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เกิดจากคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อ 1 คนเท่านั้น และจะต้องเป็นหนึ่ง รางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือนหากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมเล่นกิจกรรมมากกว่าหนึ่งคนและได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทางบริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนา และถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้จัดกิจกรรม และไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่น
 6. ผู้โชคดีจะต้องปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขครบถูกต้องเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณารับรางวัล
 7. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 8. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อเพื่อยืนยันการรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การประกาศผล

การติดต่อรับของรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อมายืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองที่ Email : uni.lockerroom@gmail.com หรือติดต่อเบอร์ 02-833-3000 ต่อ 1007, 1044 และ 1020 เวลา 10:00 – 18:00 น. ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้โชคดี โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดหลังจากที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์

ขั้นตอนการรับรางวัล

ในกรณีที่ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ทางทีมงานจะติดต่อไปเพื่อนัดสถานที่ วัน เวลา และแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลให้ทราบ ตามข้อมูลที่ยืนยันสิทธิ์มา
 1. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับรางวัลเท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
 2. สำหรับรางวัลที่ 1 GoPro Hero 4 (Silver) และรางวัลที่ 2 Central Gift Card ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ไม่สามารถฝากมารับได้ สำหรับรางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำหอมระงับกลิ่นกาย AXE Apollo ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
Sanook.commenu