แท็ก

เที่ยวดาวอังคาร

ตั๋ว 'เที่ยวเดียว' บุกเบิกอาณานิคมดาวอังคาร

ตั๋ว 'เที่ยวเดียว' บุกเบิกอาณานิคมดาวอังคาร

อีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหลายพันคนไปแล้วก็คือ โครงการมูลนิธิมาร์ส วัน