ไขสารพัน ปัญหาเรื่อง กลิ่นตัว

ไขสารพัน ปัญหาเรื่อง กลิ่นตัว

ไขสารพัน ปัญหาเรื่อง กลิ่นตัว

หมอชาวบ้าน

สนับสนุนเนื้อหา

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนจะต้องมีการพบปะกับผู้คนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ในสถานที่ชุมชน บนรถเมล์ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะวิตกคือเรื่อง "" เพราะเกรงว่าตัวเองจะส่งกลิ่นไปรบกวนผู้อื่น มีปัญหาว่าหากใช้เครื่องสำอางระงับกลิ่นที่ขายกันทั่วไป จะเป็นอันตรายหรือเปล่า ต่อไปนี้คือ คำตอบจากคำถามเหล่านั้น

กลิ่นตัวเกิดจากอะไร
กลิ่นตัวเกิดจากเหงื่อของคนเราออกมาผสมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวหนัง ทำให้เกิดการบูดเน่าของเหงื่อ จึงมีกลิ่นเกิดขึ้น ได้มีนักวิทยาศาสตร์เคยทดลองเอาเหงื่อมาสกัดเอาเชื้อจุลินทรีย์ออก แล้วตั้งทิ้งไว้ในที่ปลอดเชื้อประมาณ 24 ชั่วโมง พบว่าเหงื่อนั้นไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมเลย ในทางตรงกันข้าม เมื่อนำเหงื่อมาสกัดเอาเชื้อจุลินทรีย์ออกแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่โล่งแจ้งประมาณ 24 ชั่วโมง ปรากฏว่า เหงื่อนั้นเกิดกลิ่นเหม็นขึ้น จึงทำให้สรุปได้ว่า เชื้อจุลินทรีย์เป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้มีกลิ่นตัว
ในบางคนก็มีกลิ่นตัวแรง แต่บางคนก็ไม่มี ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. เชื้อชาติ เช่น ชาวยุโรป ชาวอินเดีย พวกนี้จะมีกลิ่นตัวแรงกว่าชาวเอเชีย หรือคนผิวดำจะมีกลิ่นตัวแรงกว่าคนผิวขาว เป็นต้น

2. การรักษาอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย คนที่อยู่ในเขตหนาวโอกาสที่เขาจะอาบน้ำชำระร่างกายก็จะน้อยกว่าคนในเขตร้อน เขาจึงมีกลิ่นตัวมากกว่า หรือคนที่อ้วนมากๆ มีโอกาสที่เหงื่อจะออกง่ายและออกมาก ทำให้คนอ้วนมักจะมีกลิ่นตัวมากกว่าคนผอม นักกีฬาที่ไม่ชอบอาบน้ำ เหงื่อจะออกมาหมักหมมกับเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้มีกลิ่นตัวแรง

3. อาหารที่เรากิน ถ้าเป็นอาหารประเภทเครื่องเทศ หัวหอม กระเทียม พวกนี้มีสารระเหยผสมอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง อาหารประเภทไขมัน นม เนย มีกรดไขมันสูง เมื่อกินเข้าไปสารระเหยในอาหารเหล่านี้มักจะปะปนออกมากับเหงื่อ ทำให้เกิดกลิ่นได้

4. ภาวะของร่างกายและจิตใจ โรคบางชนิดเป็นบ่อเกิดของสารชนิดหนึ่ง ที่จะทำให้มีกลิ่นปะปนออกมากับเหงื่อ อารมณ์เครียดเกินไปก็จะเป็นผลให้ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมาเพิ่มขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นเหงื่อได้ง่าย

กลิ่นกายกับกลิ่นตัว
ต่อมเหงื่อของคนเรามี 2 ชนิด คือ ต่อมเหงื่อทั่วไปตามร่างกาย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 ล้านต่อม ซึ่งทำให้เกิดเหงื่อขึ้นเป็นผลให้มีกลิ่นตัวตามมาดังได้กล่าวไปแล้ว ต่อมเหงื่อที่อยู่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า จะผลิตเหงื่อออกมาได้ง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น เวลาที่เราตื่นเต้นหรือตกใจ ส่วนต่อมเหงื่อที่อยู่ตามลำตัวจะถูกกระตุ้นออกมาได้ง่ายเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ในเวลาที่อากาศร้อน ต่อมอีกชนิดหนึ่ง คือ "ต่อมกลิ่น" ทำหน้าที่ขจัดของเหลว สีขาวขุ่น และมีกลิ่นออกมา เรียกว่า "กลิ่นกาย"

ปกติทุกคนจะมีกลิ่นกายเป็นกลิ่นประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งจะไม่เหมือนกัน ในทำนองเดียวกับที่แต่ละคนมีเสียง หรือลายมือที่แตกต่างกันออกไป กลิ่นนี้เป็นกลิ่นอ่อนๆ ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นกลิ่นที่จะดึงดูดต่อเพศตรงกันข้าม ความรุนแรงของกลิ่นก็แล้วแต่บุคคล ตำแหน่ง สภาวะ และกรรมพันธุ์ของแต่ละคน

การขจัดกลิ่นตัว
ถ้าเราทราบว่าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรง ก็จะต้องรักษาอนามัยส่วนตัว คือ หมั่นอาบน้ำเมื่อออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆ ระวังเรื่องอาหารที่กิน คนที่อ้วนเหงื่อออกมากก็จะต้องหมั่นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า นอกจากนั้นก็ใช้พวกเครื่องสำอางที่จะลดปริมาณเหงื่อให้ลดน้อยลง

เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว
เครื่องสำอางพวกนี้จะมีส่วนประกอบของสารที่ระงับเหงื่อและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดกลิ่น เครื่องสำอางพวกนี้จะมีประสิทธิภาพในการลดเหงื่อได้ประมาณร้อยละ 20 คณะกรรมการอาหารและยาจึงอนุญาตให้จำหน่ายได้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระงับกลิ่นตัวมีจำหน่ายในท้องตลาด มีทั้งแบบที่เป็นครีม โลชั่น ลูกกลิ้ง ชนิดแท่ง ผง สเปรย์ รวมทั้งชนิดที่เป็นน้ำยาใสๆ อีกด้วย

การออกฤทธิ์ของเครื่องสำอางเหล่านี้ ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายคลึงกันโดยมีองค์ประกอบ คือ ตัวยาที่เป็นเกลือของอะลูมิเนียม ทำหน้าที่ในการระงับเหงื่อ โดยการไปอุดที่ต่อมเหงื่อ ทำให้เหงื่อออกสู่ผิวหนังไม่ได้ ต่อมเหงื่อก็จะหยุดผลิตเหงื่อเอง และเนื่องจากสารดังกล่าวมีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อจับกับแอมโมเนียหรือสารระเหยที่ทำให้เกิดกลิ่นตัว ทำให้สารนั้นระเหยไม่ได้เป็นผลให้กลิ่นไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ตัวสารที่เป็นเกลืออะลูมิเนียมยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด จึงนับได้ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทระงับเหงื่อระงับกลิ่นกายที่มีขายในท้องตลาดมีประสิทธิภาพพอสมควร

อันตรายของเครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว
ร่างกายของคนเราขับเหงื่อออกมาเป็นปกติของธรรมชาติ ถ้าเราไปใช้ยาระงับมิให้ร่างกายขับเหงื่อออกมา นับว่าเป็นวิธีการต่อต้านระบบธรรมชาติของเรา จะทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิการทำงานในร่างกายของคนเราเสียไป แต่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า การใช้ยาระงับเหงื่อเฉพาะที่ โดยเฉพาะบริเวณรักแร้ที่แม้ว่าเราจำเป็นต้องใช้ทุกวันตลอดไป ก็ยังไม่พบว่าจะเกิดอันตรายใดๆ

น้ำหอมระงับกลิ่นตัว
การใช้น้ำหอมระงับกลิ่นตัวหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปในรูปของดีโอดอร์แรนด์ (deodorant) ซึ่งอาจเป็นในรูปของน้ำหอมที่ตั้งไว้ในรถยนต์หรือในห้องน้ำให้กลิ่นที่สดชื่นระเหยออกมาเอง รวมถึงการผสมน้ำหอมชนิดนี้มาทาใต้รักแร้เพื่อระงับกลิ่นด้วย

น้ำหอมนี้อาจจะมีกลิ่นที่สดชื่นกลบกลิ่นตัวเราได้ แต่เมื่อนำหอมระเหยออกไปแล้ว กลิ่นตัว กลิ่นคราบเหงื่อไคลก็ยังอยู่ บางครั้งเมื่อน้ำหอมผสมกับกลิ่นเหงื่อก็อาจจะเกิดกลิ่นฉุนขึ้นมาอีกกลิ่นหนึ่งได้ น้ำหอมชนิดนี้จึงไม่ควรนำมาใช้ระงับกลิ่นตัว

กล่าวโดยสรุปสำหรับผู้ที่รู้ตัวเองว่าเหงื่อออกง่าย มีกลิ่นตัวแรง ก็ควรหมั่นอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด โดยเฉพาะหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้ว ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดทุกวัน และระมัดระวังในเรื่องอาหารที่จะใช้บริโภค ถ้าจำเป็นอาจใช้เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัวได้ แต่ถ้าหากระวังรักษาอย่างที่ว่าแล้วยังมีกลิ่นตัวแรงอยู่ ก็ควรไปพบแพทย์ เพราะบางท่านอาจจะเกิดต่อมเหงื่ออักเสบใต้รักแร้ทำให้มีปัญหาของกลิ่นออกมา จึงควรให้แพทย์ทำการรักษา

 

ข้อมูลจาก นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: 132
คอลัมน์: เรื่องน่ารู้
นักเขียนรับเชิญ: ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล

 

.....................................................................................................................

ติดตามทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย รวบรวมข้อมูลเรื่อง แฟชั่นผู้ชาย ทรงผมผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย
พร้อมด้วยหลากหลายบทความเกี่ยวกับ สุขภาพ สาวสวย และที่เที่ยวกลางคืนได้ที่นี่
ดูดีจนต้องแนะนำ 5 ทรงผมดาราชาย น่าตัดตาม

ดูดีจนต้องแนะนำ 5 ทรงผมดาราชาย น่าตัดตาม

15 น้ำหอม(ฤดูร้อน)คลาสสิคตลอดกาลสำหรับผู้ชาย

15 น้ำหอม(ฤดูร้อน)คลาสสิคตลอดกาลสำหรับผู้ชาย

9 ดาราชาย 40+ แต่ยังหล่อใส แบบไม่พึ่งศัลยกรรม

9 ดาราชาย 40+ แต่ยังหล่อใส แบบไม่พึ่งศัลยกรรม

จะดีแค่ไหน ถ้ารอยสักใช้เตือนภัยจากโรคร้ายได้

จะดีแค่ไหน ถ้ารอยสักใช้เตือนภัยจากโรคร้ายได้

5 ทริคเด็ดในการโกนหนวดให้เนี้ยบ เรียบเนียนด้วยเครื่องโกนหนวด

5 ทริคเด็ดในการโกนหนวดให้เนี้ยบ เรียบเนียนด้วยเครื่องโกนหนวด

กินซ้ำมันก็เบื่อ! 15 อาหารสร้างกล้ามทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่แค่อกไก่อย่างเดียว

กินซ้ำมันก็เบื่อ! 15 อาหารสร้างกล้ามทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่แค่อกไก่อย่างเดียว

ดื่ม “นมพร่องมันเนย” มากเกินไป เพิ่มความเสี่ยงเป็น “พาร์กินสัน”

ดื่ม “นมพร่องมันเนย” มากเกินไป เพิ่มความเสี่ยงเป็น “พาร์กินสัน”

อาหาร 7 อย่างที่ควรรับประทานก่อนมีเซ็กซ์

อาหาร 7 อย่างที่ควรรับประทานก่อนมีเซ็กซ์

รู้หรือไม่? โซดาทำให้ผมหนาขึ้นได้

รู้หรือไม่? โซดาทำให้ผมหนาขึ้นได้

อาหาร 5 อย่างที่ควรเลี่ยงก่อนขึ้นสังเวียนรัก

อาหาร 5 อย่างที่ควรเลี่ยงก่อนขึ้นสังเวียนรัก

อยากเบิร์น “แคลอรี่” ได้มากขึ้น “ดื่มกาแฟ 4 แก้ว” ก่อนเข้ายิม!

อยากเบิร์น “แคลอรี่” ได้มากขึ้น “ดื่มกาแฟ 4 แก้ว” ก่อนเข้ายิม!

'การดื่มแอลกอฮอล์' ในระดับปานกลาง อาจมีผลต่อสมองและความทรงจำ

'การดื่มแอลกอฮอล์' ในระดับปานกลาง อาจมีผลต่อสมองและความทรงจำ

หล่อเนี้ยบทั้งตัว เป๊ก ผลิตโชค ในงาน ไนน์เอนเตอร์เทน อวอร์ด

หล่อเนี้ยบทั้งตัว เป๊ก ผลิตโชค ในงาน ไนน์เอนเตอร์เทน อวอร์ด

นักวิจัยอเมริกันกำลังพัฒนา 'ยาออกกำลังกาย' สำหรับผู้ป่วยที่ออกกำลังกายไม่ได้

นักวิจัยอเมริกันกำลังพัฒนา 'ยาออกกำลังกาย' สำหรับผู้ป่วยที่ออกกำลังกายไม่ได้

"ที่ปิดหัวนม" ตัวช่วยออกเดทใหม่ของหนุ่มญี่ปุ่น

"ที่ปิดหัวนม" ตัวช่วยออกเดทใหม่ของหนุ่มญี่ปุ่น

ฮาวทูเปลี่ยนลุคหน้าหนวด ให้เป็นอปป้าหน้าใส

ฮาวทูเปลี่ยนลุคหน้าหนวด ให้เป็นอปป้าหน้าใส

แชร์ประสบการณ์  “มินโฮ” หนุ่มศัลยกรรม 29 ครั้ง เกือบตาบอดเพราะหมอเถื่อน

แชร์ประสบการณ์ “มินโฮ” หนุ่มศัลยกรรม 29 ครั้ง เกือบตาบอดเพราะหมอเถื่อน

นวัตกรรม "รอยสักคลื่นเสียง" ศิลปะบนเรือนร่างที่มาพร้อมเสียงพูดหรือเสียงดนตรี

นวัตกรรม "รอยสักคลื่นเสียง" ศิลปะบนเรือนร่างที่มาพร้อมเสียงพูดหรือเสียงดนตรี

9 เหตุผล ที่ควร “เลิกบุหรี่” เสียแต่วันนี้

9 เหตุผล ที่ควร “เลิกบุหรี่” เสียแต่วันนี้

เช็กกันหน่อย รูปร่างหนุ่มๆ ตรงกับแบบไหน

เช็กกันหน่อย รูปร่างหนุ่มๆ ตรงกับแบบไหน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์