เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการบริหารเวลาให้คุ้มค่า

เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการบริหารเวลาให้คุ้มค่า

เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการบริหารเวลาให้คุ้มค่า

www.ejobeasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

"เวลา" เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตเราไม่อาจซื้อหาได้ด้วยเงินทอง เราไม่อาจย้อนไปเรียกคืนเวลาที่เสียไปอย่างไม่เป็นสาระกลับมาได้ มีผู้ศึกษาในเรื่องการและมีข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในเรื่องนี้ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคนเราจะไม่เสียเวลาไปอย่างไร้ค่า


การจัดการเวลา
อาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การใส่ใจในเรื่องเวลาจะช่วยให้เราใช้เวลาอยู่ในกรอบที่เราต้องการและที่เราให้ความสำคัญ บี.ยูจีน เกรียสส์แมน เขียนเตือนไว้ในเรื่อง Time Tacties of Very Successful people ว่า "เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ คนจึงไม่ใส่ใจกับมันมากพอ"


คนส่วนใหญ่มักเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระจิปาถะ พวกเขาจึงมีเวลาไม่พอสำหรับเรื่องสำคัญ ๆ ของชีวิตและงาน และเราก็มักได้ยินผู้คนบ่นกันอยู่เสมอว่าพวกเขาไม่มีเวลา แต่อันที่จริงทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากันทั้งนั้น คือคนละ 24 ชั่วโมง เท่า ๆ กันนั่นแหละ ดังนั้น ภายใต้ชีวิตที่วุ่นวายสับสนและซับซ้อนในปัจจุบัน การจัดการเวลาจึงต้องอาศัยเทคนิคมากมายและมีความสำคัญมากขึ้น

ทุกวันนี้การจัดการเวลาจึงเป็นสิ่งท้าทายมากขึ้น เนื่องจาก

- การรับข่าวสารข้อมูลที่มากเกินไป เราจึงต้องเลือกข้อมูลที่เราจะรับและเข้าถึง เพราะเราไม่สามารถรับข้อมูลได้ทั้งหมด
- การแข่งขันในธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ หรือแม้แต่การทำงานของบุคคลในองค์กร ล้วนต้องแข่งขันกัน ผู้ที่อุทิศเวลาให้กับงานย่อมมีผลงานมากกว่าผู้ที่นำไปเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน พวกเขาจึงมีความก้าวหน้าในงานแตกต่างกันเพราะ "ค่าของคนย่อมอยู่ที่ผลของงาน"
- การแสวงหาความสมดุลของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า หมายถึงสมดุลของครอบครัว งาน และชีวิตในสังคม เพราะช่วงเวลาที่เราปรารถนาก็คือ เวลาที่มีความสุขในการทำงานและมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองเพราะช่วงเวลาที่เราปรารถนาก็คือ เวลาที่มีความสุขในการทำงานและมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเอง

การให้และการใช้เวลา
ด้วยเหตุที่เวลามีอยู่อย่างจำกัด หากคุณต้องการใช้เวลามากกว่าที่มีในกิจกรรมหนึ่ง นั่นหมายถึงว่าเวลาที่จะทำอีกกิจกรรมหนึ่งย่อมต้องมีน้อยลง คุณไม่สามารถทำทุกสิ่งให้สมบูรณ์แบบได้ในเวลาเดียวกัน คุณจึงต้องเลือกงานที่คุณต้องการใช้เวลาไปกับสิ่งนั้น และคุณจะมีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งสำคัญในชีวิต
ความน่าสนใจส่วนหนึ่งของหนังสือเกี่ยวกับการบริหารเวลาก็คือ ความหวังที่ว่าเพียงคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยอดเยี่ยมสักวันหนึ่ง ก็อาจช่วยไขปริศนาแห่งการบริหารเวลาที่คุณพยายามแสวงหาคำตอบอยู่ ดังเช่นกลเม็ดบางส่วนที่คุณอาจนำไปใช้ เช่น
- ดูโทรทัศน์ให้น้อยลง คุณอาจมีเวลาในการเขียนจดหมาย หรือทำงานที่ได้รับให้เสร็จสิ้น
- ซื้อของผ่านโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยลดเวลาในการเดินทางและเลือกสิ่งที่คุณต้องการซื้อได้เร็วกว่า
- เลือกซื้อเสื้อผ้าที่ดูแลรักษาง่าย หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ต้องซักแห้งหรือซักด้วยมือ เป็นการประหยัดเวลาได้มากทีเดียว
- แบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้าง เช่น ในเวลา 1 วันของแต่ละเดือน เพื่อไปชำระใบเสร็จต่าง ๆ เขียนโน้ตขอบคุณหรือหาของจำเป็นมาใส่ตู้เก็บไว้ เพื่อสะดวกในการใช้สอย ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้ เพราะคุณย่อมกะประมาณได้ถึงจำนวนสิ่งที่ต้องใช้ประจำในแต่ละเดือน แต่ละสัปดาห์ เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางไปหาซื้อบ่อย ๆ

เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญ
เราทุกคนล้วนมีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องจัดทำ การจัดลำดับความสำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สิ่งไหนจำเป็นต้องทำตอนนี้ และสิ่งไหนสามารถเลื่อนไปทำในสัปดาห์ถัดไปได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ การโทรศัพท์หาคนสำคัญในชีวิตและธุรกิจ การจ่ายค่าสาธารณูปโภคและงานต่าง ๆ ที่ต้องทำให้เสร็จ การเขียนรายการจะทำให้คุณไม่พลาดในการทำกิจกรรมสำคัญ ๆ นั้น ๆ
การเขียนรายงานนั้นจงอย่าให้ความสำคัญในแต่ละหัวข้ออย่างเท่าเทียมกัน โดยควรจะแบ่งรายการเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับระยะสั้น และอีกส่วนหนึ่งสำหรับระยะยาว คุณอาจเขียนลำดับความสำคัญไว้ในแต่ละรายการ และพยายามทำให้เสร็จตามลำดับที่วางไว้

การจัดระบบและลำดับรายการ
การที่คุณหาหนทางจัดการกับเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น และบางทีอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณในหลาย ๆ อย่างอีกด้วย เทคนิคในการจัดการเวลา ได้แก่
- เขียนรายการงานที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเข้านอนในวันนี้ การจดบันทึกช่วยไม่ให้คุณหลงลืมและหมักหมมงาน
- ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อาจเขียนลงในไดอารี่ หรือสมุดโน้ต พยายามหลีกเลี่ยงการเขียนไว้บนเศษกระดาษเล็ก ๆ ซึ่งมีโอกาสสูญหายได้
- อย่าเขียนรายการที่ต้องทำในแต่ละวันยาวเกินไป เลือกเฉพาะงานที่จำเป็นและคุณสามารถทำเสร็จได้ในแต่ละวัน
- ระบุเวลาให้ชัดเจน หากรายการที่เขียนไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงสำหรับคุณ จงพยายามระบุเวลาไว้ในทุกงานที่ต้องทำ
- จัดเวลาทำความสะอาดโต๊ะทำงาน โต๊ะรับประทานอาหาร ห้องของลูก ฯลฯ งานเหล่านี้กินเวลา และส่วนใหญ่จะไม่ทำจนกว่าจะเละเทะจนทนไม่ไหว
- ทำตารางตรวจสอบรายการที่ต้องทำ สร้างตารางตรวจสอบงานที่ต้องทำเป็นประจำ จะทำให้คุณเร่งมือทำหรือมีการเตรียมการสำหรับงานต่อ ๆ ไป
- รวบรวมกิจธุระ เช่น หากคุณมีกิจธุระหลายอย่างที่ต้องทำ เมื่อจะเข้าเมือง ควรเขียนรวบรวมว่ามีรายการใดที่ต้องทำบ้าง แล้วจัดลำดับงานที่ต้องทำและสถานที่ที่ต้องไป คุณจะได้ไปเที่ยวเดียวและทำธุระทุกอย่างได้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องย้อนไปย้อนมา หรือถ้าคุณจะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เกต คุณควรรวบรวมว่ามีรายการใดที่ต้องการจะซื้อคุณจะได้ไปครั้งเดียว และได้ของครบทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ต้องไปหลายเที่ยวเพราะลืมนั่นลืมนี่ ต้องย้อนไปย้อนมาเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

สิ่งหนึ่งที่พึงตระหนักก็คือการบริหารเวลาไม่ใช่เรื่องของการเติมเต็มตารางเวลาทั้งหมดของชีวิต แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าเรามีเวลาว่างเพียงพอ เกรียสส์แมนกล่าวว่า "คนทั่วไปที่ทำงานประจำ มักไม่ค่อยมองการณ์ไกลนัก"

การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
คนจำนวนหนึ่งมีไม่น้อยทีเดียวที่มิได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควร เพราะเสียเวลาไปจิปาถะกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตและงาน ดังนั้น หากเราสำรวจการใช้เวลาของตัวเลขเราอาจพบว่าเราใช้เวลาอย่างไม่เป็นประโยชน์เลย อย่างเช่น การนอนตื่นสายเป็นชั่วโมง ๆ ทุกวัน วันละ 1-2 ชั่วโมง มัวแต่กลัดกลุ้มกับเรื่องที่ไม่พอใจ ผิดหวัง แทบจะทุกวัน ไม่เป็นอันทำงานให้ลุล่วงไปอย่างเต็มศักยภาพ นั่งดูทีวีในรายการที่ไม่เป็นสาระอะไรเป็นชั่วโมง ๆ โทรศัพท์คุยกับคนโน้นคนนี้โดยไม่มีธุระปะปังอะไร ฯลฯ
หากคุณสำรวจการใช้เวลาของคุณแล้ว คุณอาจจะพิจารณาปรับปรุงการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นก็ได้

วิธีสำรวจตัวเองในเรื่องคุณค่าการใช้เวลา
คุณอาจจะสำรวจตัวเองได้ว่าคุณบริหารเวลาได้อย่างมีคุณค่าหรือไม่เพียงใด โดยพิจารณาการคิดหรือการใช้เวลาของคุณในประการต่าง ๆ ดังนี้
- เวลาเปลี่ยนอะไรเกิดกับคุณบ้างในช่วง 1 สัปดาห์ หนึ่งเดือน หนึ่งปี
- คุณมีระบบการบริหารเวลาอย่างไร (ถ้ามี) แล้วมันได้ผลหรือไม่
- คุณพยายามรักษาเวลาอย่างไรบ้าง กลยุทธ์เหล่านี้ได้ผลอย่างที่คุณต้องการหรือไม่
- คุณเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวว่า "เวลา คือ เช่น มุมมองไหนสำหรับคุณที่เวลาและเงินใช้แลกเปลี่ยนกันได้ มุมไหนที่คุณเห็นว่าเวลาและเงินตราแตกต่างกันอย่างที่สุด ระหว่างเงินกับเวลา สิ่งไหนที่คุณขาดมากกว่ากันในชีวิตนี้"
- อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานให้ลุล่วงได้
    1.ขาดความร่วมมือ
    2.ขาดความมุ่งมั่น
    3.ขาดพลัง
    4.ขาดเวลา

ข้อเขียนนี้มุ่งหวังให้ท่านผู้อ่านได้สำรวจตัวเองและปรับปรุงการใช้เวลาให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น คุ้มกับการที่มีชีวิตอยู่เพราะเวลาของชีวิตเราทุกคนจะมีมากหรือน้อยนั้น ย่อมขึ้นอยู่แต่ละชีวิตเป็นสำคัญ

 

......................................................................................

ติดตามทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย รวบรวมข้อมูลเรื่อง แฟชั่นผู้ชาย ทรงผมผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย
พร้อมด้วยหลากหลายบทความเกี่ยวกับ สุขภาพ สาวสวย และที่เที่ยวกลางคืนได้ที่นี่

 

จุดเปลี่ยนพลิกชีวิตของ "เอกกี้" ด้วยตัวตนที่แท้จริงในแบบ Cycle of life

จุดเปลี่ยนพลิกชีวิตของ "เอกกี้" ด้วยตัวตนที่แท้จริงในแบบ Cycle of life

เจาะชีวิตหลังครัว “เชฟวิลเมนท์” ลั่น จบแค่ ม.3 ไต่เต้าจนคว้า “ท็อปเชฟ” โรงแรม 5 ดาว

เจาะชีวิตหลังครัว “เชฟวิลเมนท์” ลั่น จบแค่ ม.3 ไต่เต้าจนคว้า “ท็อปเชฟ” โรงแรม 5 ดาว

รู้จัก "ดรีม" หนุ่มหล่อเสียงดี ออร่าพุ่ง ในเอ็มวีเพลง "มือลั่น"

รู้จัก "ดรีม" หนุ่มหล่อเสียงดี ออร่าพุ่ง ในเอ็มวีเพลง "มือลั่น"

“เลิกงาน” ให้ตรงเวลา ทำไม่ยากแค่ 7 ข้อ!

“เลิกงาน” ให้ตรงเวลา ทำไม่ยากแค่ 7 ข้อ!

5 เรื่องรู้จัก พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ดาราตำรวจสุดหล่อ ผกก.ตร.น้ำกันตัง

5 เรื่องรู้จัก พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ดาราตำรวจสุดหล่อ ผกก.ตร.น้ำกันตัง

Journey of Discovery / สิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทางของ 'ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ'

Journey of Discovery / สิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทางของ 'ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ'

7 คำถาม รู้จัก “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ว่าที่เจ้าบ่าว “มาร์กี้ ราศรี”

7 คำถาม รู้จัก “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ว่าที่เจ้าบ่าว “มาร์กี้ ราศรี”

รู้จัก 5 ผู้บริหารหนุ่ม หวานใจดารา หล่อ รวย โปรไฟล์ดี

รู้จัก 5 ผู้บริหารหนุ่ม หวานใจดารา หล่อ รวย โปรไฟล์ดี

เจาะใจ “ปลาย-จิติณัฐ” จากอดีตโดนเพื่อนรุมแกล้ง สู่นายกสมาพันธ์ MMAแห่งประเทศไทย

เจาะใจ “ปลาย-จิติณัฐ” จากอดีตโดนเพื่อนรุมแกล้ง สู่นายกสมาพันธ์ MMAแห่งประเทศไทย

8 เคล็ดลับ “ทำงานอย่างมีความสุข” จากการปรับไลฟ์สไตล์ตัวเอง

8 เคล็ดลับ “ทำงานอย่างมีความสุข” จากการปรับไลฟ์สไตล์ตัวเอง

เปิดอกล่ำๆ 'มาริโอ้' หล่อด้วยความรับผิดชอบ

เปิดอกล่ำๆ 'มาริโอ้' หล่อด้วยความรับผิดชอบ

ยูซากุ มาเอซาว่า เศรษฐีพันล้านชาวญี่ปุ่น นักสะสมศิลปะผู้ซื้องานเขียนราคา 3,750 ล้านบาท!

ยูซากุ มาเอซาว่า เศรษฐีพันล้านชาวญี่ปุ่น นักสะสมศิลปะผู้ซื้องานเขียนราคา 3,750 ล้านบาท!

เชื่อมั้ย ? สังคมน่าอยู่ได้จริงๆ เพียงเเค่ตัวเราเองกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เชื่อมั้ย ? สังคมน่าอยู่ได้จริงๆ เพียงเเค่ตัวเราเองกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง

8 วิธีจัดการกับตัวเอง เมื่อเริ่มรู้สึก “เบื่องาน”

8 วิธีจัดการกับตัวเอง เมื่อเริ่มรู้สึก “เบื่องาน”

3 สิ่งที่ต้องมี ถ้าอยาก “ประสบความสำเร็จ” ในงานที่ทำ

3 สิ่งที่ต้องมี ถ้าอยาก “ประสบความสำเร็จ” ในงานที่ทำ

3 น้องชายดาราสุดหล่อทะลุจอ

3 น้องชายดาราสุดหล่อทะลุจอ

เจาะใจ “สุชาติ ชวางกูร” 10 ปี ที่หันหลังจากวงการ

เจาะใจ “สุชาติ ชวางกูร” 10 ปี ที่หันหลังจากวงการ

เกรท วรินทร ในวันที่ฝันเกินจริง

เกรท วรินทร ในวันที่ฝันเกินจริง

ส่องความเท่ ไฮโซแพท หวานใจตัวจริง แมท ภีรนีย์

ส่องความเท่ ไฮโซแพท หวานใจตัวจริง แมท ภีรนีย์

เทคนิคสมองไบรท์ ร่างกายแข็งแรงสำหรับคนวัยทำงาน

เทคนิคสมองไบรท์ ร่างกายแข็งแรงสำหรับคนวัยทำงาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์