6 ทักษะ ที่ผู้ชายวัยทำงานต้องฝึกฝน

6 ทักษะ ที่ผู้ชายวัยทำงานต้องฝึกฝน

6 ทักษะ ที่ผู้ชายวัยทำงานต้องฝึกฝน

www.prachachat.net

สนับสนุนเนื้อหา

โลกในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน สังคมการทำงานก็เช่นเดียวกัน ผู้มีความรู้สูง มีทักษะในการทำงาน และมีประสบการณ์ในการทำงาน ก็จะได้รับความไว้วางใจให้ได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญ เมื่องานประสบความสำเร็จ ผลพลอยได้ที่จะตามมาก็คือ ตำแหน่งหน้าที่ และค่าตอบแทนสูงขึ้น โดยองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้คนทำงานซึ่งอยู่ในสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) จะก้าวไปได้ไกล ควรมีทักษะหลัก ๆ 6 ประการ ได้แก่

 

1.ทักษะการคิด

ผู้ที่อยู่ในสังคมคนทำงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักสร้างความคิดอยู่ตลอดเวลา และพยายามคิดให้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีทักษะความสามารถในการคิดต่อยอดความรู้ที่ได้รับมาจากด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ในชีวิต และการทำงาน เพื่อนำไปสร้างโอกาสให้กับตนเองได้แสดงความสามารถ สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

ทักษะของการคิดที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ว่านี้ ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เนื่องจากในสังคมการทำงานทักษะความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นพื้นฐานความจำเป็นเพื่อการต่อยอด และพัฒนาความรู้ในอนาคตของคนทำงาน

 

2. ทักษะการเขียน

การเขียน คือ การถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดให้ผู้อื่นได้รับทราบทางหนึ่ง ซึ่งทักษะการเขียนนับเป็นสิ่งที่คนทำงานจะต้องให้ความสำคัญ เพราะหากขาดทักษะการใช้ภาษาที่ดีแล้ว ความคิดที่เป็นเลิศของเราเมื่อถ่ายทอดออกมาด้วยตัวอักษร อาจกลายเป็นความคิดตกเกรดได้ง่าย ๆ

การฝึกทักษะในการเขียนจึงเป็นสิ่งจำเป้นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ปัจจุบันจะเน้นการทำงานผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่การนำเสนอเรื่องราวที่สำคัญ การเขียนก็ยังเป้นปัจจัยที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูงเลยทีเดียว


3. ทักษะการอ่าน

การอ่าน จัดได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมความรู้ให้แก่เราได้อย่างมหาศาล การอ่านนอกเหนือจากจะเติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะรับฟัง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถ่ายทอดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมา อย่างไรก็ตาม การจะอ่านให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน ควรอ่างสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสายงาน ทั้งข้อมูลรายวัน ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสังคมโดยทั่วไป เพื่อจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาประยุกต์ และวิเคราะห์ต่อยอดกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


4. ทักษะการพูด

การพูด คือ การสื่อสารที่สำคัญ และใช้มากที่สุดในทักษะ 6 ประการ ถึงแม้การพูดจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ แต่การจะพูดให้มีประสิทธิภาพนั้น คนในวัยทำงานจะต้องเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการพูด วิธีการพูดที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะหากจะสื่อสารด้วยวิธีการพูดให้เกิดผลสำเร็จ ผู้พูดจะต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะนำเสนอ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสื่อสารทางการพูดเพียงครั้งเดียว

 

5. ทักษะการฟัง

เมื่อกล่าวถึงทักษะการฟัง อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องฝึกฝน เพราะแค่ตั้งใจฟังคู่สนทนาเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอ แต่ในทางกลับกัน ทักษะด้านนี้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม และละเลยที่จะปฏิบัติ เพราะต่างสนใจที่จะพูดนำเสนอเรื่องราวของตนเองเป็นส่วนใหญ่ หลายครั้งจึงทำให้คนทำงานพลาดโอกาส ความรู้ที่ดี ๆ ในชีวิตไป เพียงเพราะไม่ชอบเป็นผู้ฟัง

การเป็นผู้ฟังที่ดี เรียกได้ว่าจะนำประโยชน์มาให้อย่างหลากหลาย อาทิ การได้มิตรที่ดี เพราะทุกคนย่อมชื่นชมผู้ที่ยินดีรับฟังสิ่งที่เราบอกเล่า และการฟังยังทำให้ได้ท่องโลกกว้าง เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น

 

6. ทักษะการปฏิบัติ

การลงมือทำ คือ หัวใจสำคัญของทุกสิ่ง ทักษะการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน คือบทสรุปที่จะบอกได้ว่า ทักษะทั้ง 5 ของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ฟัง คิด อ่าน เขียน พูด แต่ไม่ลงมือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ที่คาดหวังไว้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงดังฝัน ดังนั้น การจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของทุก ๆ ฝ่าย จะต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างจริงจัง

 

 

 

ติดตามทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย รวบรวมข้อมูลเรื่อง แฟชั่นผู้ชาย ทรงผมผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย
พร้อมด้วยหลากหลายบทความเกี่ยวกับ สุขภาพ สาวสวย และที่เที่ยวกลางคืนได้ที่นี่
เคล็ดลับสายเมา ดื่มอย่างไรไม่ต้องให้ใคร มาลากกลับบ้าน!!!

เคล็ดลับสายเมา ดื่มอย่างไรไม่ต้องให้ใคร มาลากกลับบ้าน!!!

เปิดประวัติ ไฮโซแม็กซ์ หวานใจ ไอซ์ อภิษฎา ทั้งหล่อ ทั้งโปรไฟล์ดี

เปิดประวัติ ไฮโซแม็กซ์ หวานใจ ไอซ์ อภิษฎา ทั้งหล่อ ทั้งโปรไฟล์ดี

รูปร่างดี หน้าตาได้ แต่ดำ อุปสรรคที่เลือกไม่ได้ของนายแบบผิวสีคนแรกในเกาหลีใต้

รูปร่างดี หน้าตาได้ แต่ดำ อุปสรรคที่เลือกไม่ได้ของนายแบบผิวสีคนแรกในเกาหลีใต้

"Dress for Success" แต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง จริงหรือไม่?

"Dress for Success" แต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง จริงหรือไม่?

จากความมุ่งมั่นที่ไม่เคยย่อท้อ กับเส้นทางชีวิตใหม่ของ ‘ต้น เดอะ วอยซ์’

จากความมุ่งมั่นที่ไม่เคยย่อท้อ กับเส้นทางชีวิตใหม่ของ ‘ต้น เดอะ วอยซ์’

หลังฉาก ของผู้ชายที่คนทั้งโลกเรียกขานเขาว่า "กอลลัม" และ "ซีซาร์"

หลังฉาก ของผู้ชายที่คนทั้งโลกเรียกขานเขาว่า "กอลลัม" และ "ซีซาร์"

ส่องพัฒนาการความหล่อ เอส วรฤทธิ์ อายุ 41 แต่หน้าเด็กมาก

ส่องพัฒนาการความหล่อ เอส วรฤทธิ์ อายุ 41 แต่หน้าเด็กมาก

เปิดแฟ้ม 5 หนุ่มหัวกะทิ

เปิดแฟ้ม 5 หนุ่มหัวกะทิ

เจาะชีวิต เจ้าของสายการบิน "กานต์แอร์" จากยากจน รองเท้าไม่มี สู่ธุรกิจมูลค่าพันล้าน

เจาะชีวิต เจ้าของสายการบิน "กานต์แอร์" จากยากจน รองเท้าไม่มี สู่ธุรกิจมูลค่าพันล้าน

นิรัติศัย บุญจันทร์  — The Novelty of Paperless

นิรัติศัย บุญจันทร์ — The Novelty of Paperless

Les Wexner ชายวัย “79” ผู้อยู่เบื้องหลังความดังของ Victoria’s Secret

Les Wexner ชายวัย “79” ผู้อยู่เบื้องหลังความดังของ Victoria’s Secret

5 เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับผู้ชายชื่อ "ซงจุงกิ"

5 เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับผู้ชายชื่อ "ซงจุงกิ"

น่าแวะไปถ่ายรูป 5 อาคารสถาปัตยกรรมดีไซน์เก๋ย่านทองหล่อ vdo

น่าแวะไปถ่ายรูป 5 อาคารสถาปัตยกรรมดีไซน์เก๋ย่านทองหล่อ

เจมส์ ฮันต์ สุดยอดเพลย์บอยนักแข่งแห่งยุค 70

เจมส์ ฮันต์ สุดยอดเพลย์บอยนักแข่งแห่งยุค 70

สัมภาษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นักรบของมโนธรรม”

สัมภาษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นักรบของมโนธรรม”

“มนุษย์เห็นแก่ตัวกว่าหอยทาก” ผ่านมุมมอง ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คนไทยที่สนิทกับหอยทากที่สุด

“มนุษย์เห็นแก่ตัวกว่าหอยทาก” ผ่านมุมมอง ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คนไทยที่สนิทกับหอยทากที่สุด

เจาะใจ “โอม-ค็อกเทล” ชีวิตไม่ได้เพอร์เฟ็กต์ เกเรมาตลอดทั้งชีวิต

เจาะใจ “โอม-ค็อกเทล” ชีวิตไม่ได้เพอร์เฟ็กต์ เกเรมาตลอดทั้งชีวิต

เปิดโปรไฟล์ ฟลุค วรวุฒิ ทายาทธุรกิจเพชร ว่าที่หวานใจ อั้ม พัชราภา

เปิดโปรไฟล์ ฟลุค วรวุฒิ ทายาทธุรกิจเพชร ว่าที่หวานใจ อั้ม พัชราภา

จุดเปลี่ยนพลิกชีวิตของ "เอกกี้" ด้วยตัวตนที่แท้จริงในแบบ Cycle of life

จุดเปลี่ยนพลิกชีวิตของ "เอกกี้" ด้วยตัวตนที่แท้จริงในแบบ Cycle of life

เจาะชีวิตหลังครัว “เชฟวิลเมนท์” ลั่น จบแค่ ม.3 ไต่เต้าจนคว้า “ท็อปเชฟ” โรงแรม 5 ดาว

เจาะชีวิตหลังครัว “เชฟวิลเมนท์” ลั่น จบแค่ ม.3 ไต่เต้าจนคว้า “ท็อปเชฟ” โรงแรม 5 ดาว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์