"ลาออก" เพราะค่าตอบแทนต่ำ

"ลาออก" เพราะค่าตอบแทนต่ำ

www.prachachat.net

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com

ปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่ทำให้คนตัดสินใจลาออก นั่นคือเรื่อง "ค่าตอบแทน" ท่านว่าจริงไหมครับ ?

แม้จะมีความพยายามจากทุกบริษัทว่า เรื่องเงินเดือนเป็นความลับ ห้ามเอาไปบอกกัน แม้แต่จะสิ้นเดือนยังต้องทำ Slip เงินเดือนปิดผนึกไว้เป็นอย่างดี นัยว่ากลัวไม่ลับ แต่แล้วพนักงานอีกไม่น้อยก็เปิดแลกกันดูกับเพื่อน ๆ ให้เกิดดราม่ากันอยู่บ่อย ๆ

สำหรับความเห็นส่วนตัวของผมแล้ว เห็นว่าเรื่องเงินเดือนจะพยายามทำให้เป็นความลับแล้วก็จริง แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือ...ฝ่ายบริหารมีหลักในการบริหารค่าตอบแทนที่ดี ที่เหมาะสมแล้วหรือยังครับ ?

เพราะถ้ายังมีวิธีการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม ต่อให้บริษัทพยายามจะบอกว่าเรื่องเงินเดือนเป็นความลับยังไง ก็ยังเป็นปัญหาตามมาให้ต้องแก้ไขอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาวในอนาคต

ผมจะยกตัวอย่างปัญหาในการบริหารค่าตอบแทนมาให้ดูดังนี้นะครับ

1.กำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานที่จบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนตามสถาบันเช่น ถ้าจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจจากสถาบัน A จะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท แต่ถ้าจบวุฒิเดียวกันจากสถาบัน B จะได้รับเงินเดือน 13,000 บาท และถ้าจบจากสถาบัน C จะได้รับ 11,000 บาท

ทั้ง ๆ ที่เป็นตำแหน่งงานเดียวกัน คุณวุฒิเดียวกัน ทำงานเหมือนกัน แต่รับเงินเดือนต่างกัน หากใช้หลักใจเขา-ใจเรา ถ้าท่านเป็นคนที่จบจากสถาบัน B หรือ C ท่านจะคิดยังไง และแน่ใจได้ยังไงว่าคนที่จบจากสถาบัน Aจะทำงานดีและเก่งกว่าทุกสถาบัน

2.กำหนดอัตราเริ่มต้นคุณวุฒิสำหรับพนักงานที่จบใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ทำงานตามเกรด เช่น ถ้าจบเกียรตินิยมอันดับ 2 จะได้รับปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกว่าคนอื่น 5% ถ้าจบเกียรตินิยมอันดับ 1 เพิ่มไปเลยอีก 10% แน่ใจหรือครับว่า คนที่จบเกียรตินิยม "ทุกคน" จะทำงานดีกว่าคนที่ไม่ได้จบเกียรตินิยม

3.ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 นี้ ผมพูดถึงการกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิที่พอรับเข้าทำงานแล้วให้อย่างนี้ทันทีเลย โดยไม่ได้มีการพิสูจน์ หรือทดสอบอะไรเลยนะครับ ว่าพนักงานที่จบสถาบันที่กำหนด หรือจบเกียรตินิยม จะมีความสามารถทำงานในตำแหน่งงานนี้ได้ดี หรือไม่แค่ไหน

ถ้าบริษัทที่ระบบการคัดเลือกที่ดี มีการทดสอบผู้สมัครงาน หรือมีการทดลองให้ทำงานไปก่อนว่าใครมีความสามารถ (Competency) เหมาะกับตำแหน่งงานเสียก่อน ก็ยังพออนุโลมหลักเกณฑ์ทำนองนี้ได้บ้าง เพราะถือว่าได้ทดสอบหรือได้มีการประเมินผลการทำงานกันไปแล้วว่าเก่งจริง

4.ขึ้นเงินเดือนประจำปีเท่ากันทุกคนโดยไม่ได้ดูผลการปฏิบัติงานว่าใครทำงานดีควรจะมีการพิจารณาให้ขึ้นเงินเดือนมากกว่าคนที่ขี้เกียจไม่มีผลงานหรือทำงานผิดพลาดบ่อย ทำงานแล้วเกิดความเสียหายอยู่เป็นประจำ เช่น ขึ้นเงินเดือนให้ทุกคน คนละ 500 บาท ไม่ว่าใครจะทำงานดีมีผลงาน หรือจะไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้ 500 บาทเช่นเดียวกัน อย่างนี้ใครอยากจะขยันตั้งใจทำงานล่ะครับ

5.จ่ายโบนัสประจำปีเท่ากันทุกคน ชั่วไม่มี ดีไม่ปรากฏ ยังไงก็ได้คนละ 2 เดือนเท่ากันหมด นี่ก็เป็นปัญหาคล้าย ๆ กับข้อ 4 ถ้าทำอย่างนี้แล้ว พนักงานที่ขยันขันแข็งตั้งใจทำงานจะมีกำลังใจอยากจะทำงานให้ดีขึ้นหรือไม่ เพราะเมื่อเหลือบไปมองเห็นว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน ทั้งมาสาย ทั้งอู้งาน ทำงานผิดพลาด แต่ก็ได้โบนัสเท่าเรา อย่างนี้จะขยันไปเพื่อ...??

6.มีนโยบายจ่ายเงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) ให้ไม่สูงนัก แต่เอารายได้อื่น ๆ มาโปะไว้กับเงินเดือนมูลฐาน เช่น รับพนักงานจบปริญญาตรีจ่าย 10,000 บาท (สมมุติว่าตลาดเขาจ่ายอยู่ที่ 15,000 บาท) แต่มีนโยบายให้พนักงานทำโอ (ที) ซึ่งถ้าพนักงานขยันทำโอทีก็จะได้รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท แปลว่ามีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนไปเน้นที่รายได้อื่นแทนที่จะเป็นฐานเงินเดือน

แสดงว่ารายได้ 1 ใน 3 ของพนักงาน (33%) คือ 5,000 บาท ไม่ใช่เงินเดือนมูลฐานที่จะแข่งขันกับตลาดได้ แล้วบริษัทเคยไปดูต่อหรือไม่ว่า หากทำอย่างนี้จำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาจะเกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ หรือหากออร์เดอร์ลดลงในอนาคต หรือเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทจะต้องลดชั่วโมงการทำโอทีลง หรืองดการทำโอทีจะทำให้พนักงานเกิดขาดรายได้ที่เคยได้มาประจำแล้วจะทำให้พนักงานมีปัญหาในเรื่องการเงินของครอบครัวยังไงบ้าง

หรือในระยะยาวการที่พนักงานต้องทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่องไปทุกวันทุกเดือนทุกปี และหลาย ๆ ปีติดต่อกัน จะทำให้พนักงานมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมยังไงบ้าง และในอนาคตบริษัทจะมีแต่พนักงานขี้โรคหรือไม่ ฯลฯ

7. ไม่เคยเข้าร่วมสำรวจค่าตอบแทน และไม่เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในตลาดเลยว่าตอนนี้เขาจ่ายกันอยู่เท่าไหร่ สวัสดิการต่าง ๆ ในปัจจุบันตลาดเขาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปอย่างไรบ้าง ฯลฯ แล้วยังคงจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการแบบที่เคยเป็นมาไปเรื่อย ๆ กว่าจะรู้ว่ารอบด้านเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว ก็ต่อเมื่อพนักงานดี ๆ มีฝีมือลาออกกันไปหมด

8.ไม่มีการทำโครงสร้างเงินเดือน เพื่อให้มีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันกับตลาดได้ ข้อนี้เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากข้อ 7 นั่นแหละครับ ซึ่งเรื่องของโครงสร้างเงินเดือน ผมอธิบายรายละเอียดไว้เยอะแล้วใน Blog (http://tamrongsakk.blogspot.com หมวดการบริหารค่าตอบแทน) ลองไปหาอ่านดูได้นะครับ

อันที่จริงแล้วยังมีปัญหาในการบริหารค่าตอบแทนมากกว่าที่ผมยกตัวอย่างมาข้างต้นที่บริษัทต่างๆ อีกหลายแห่งไม่เคยให้ความสำคัญ หรือไม่เคยสนใจ ยังคงบริหารไปแบบเดิม ๆ เหมือนที่เคยเป็นมา แม้ว่าจะเกิดปัญหาคนไม่พอใจ หรือลาออกไป ก็ยังไม่สนใจที่จะแก้ไขปรับปรุง

ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ บริษัทนั้น ๆ ก็คงอยู่ยากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคปัจจุบัน และคงไม่สามารถจะแข่งขันกับใครได้ในอนาคต

หากท่านผู้บริหารที่มองไกลไม่มองใกล้อ่านมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านน่าจะต้องคิดและหาวิธีการแก้ไขในเรื่องการบริหารค่าตอบแทนให้กับบริษัทของท่านได้แล้วนะครับ

เจาะใจ “โอม-ค็อกเทล” ชีวิตไม่ได้เพอร์เฟ็กต์ เกเรมาตลอดทั้งชีวิต

เจาะใจ “โอม-ค็อกเทล” ชีวิตไม่ได้เพอร์เฟ็กต์ เกเรมาตลอดทั้งชีวิต

เปิดโปรไฟล์ ฟลุค วรวุฒิ ทายาทธุรกิจเพชร ว่าที่หวานใจ อั้ม พัชราภา

เปิดโปรไฟล์ ฟลุค วรวุฒิ ทายาทธุรกิจเพชร ว่าที่หวานใจ อั้ม พัชราภา

จุดเปลี่ยนพลิกชีวิตของ "เอกกี้" ด้วยตัวตนที่แท้จริงในแบบ Cycle of life

จุดเปลี่ยนพลิกชีวิตของ "เอกกี้" ด้วยตัวตนที่แท้จริงในแบบ Cycle of life

เจาะชีวิตหลังครัว “เชฟวิลเมนท์” ลั่น จบแค่ ม.3 ไต่เต้าจนคว้า “ท็อปเชฟ” โรงแรม 5 ดาว

เจาะชีวิตหลังครัว “เชฟวิลเมนท์” ลั่น จบแค่ ม.3 ไต่เต้าจนคว้า “ท็อปเชฟ” โรงแรม 5 ดาว

รู้จัก "ดรีม" หนุ่มหล่อเสียงดี ออร่าพุ่ง ในเอ็มวีเพลง "มือลั่น"

รู้จัก "ดรีม" หนุ่มหล่อเสียงดี ออร่าพุ่ง ในเอ็มวีเพลง "มือลั่น"

“เลิกงาน” ให้ตรงเวลา ทำไม่ยากแค่ 7 ข้อ!

“เลิกงาน” ให้ตรงเวลา ทำไม่ยากแค่ 7 ข้อ!

5 เรื่องรู้จัก พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ดาราตำรวจสุดหล่อ ผกก.ตร.น้ำกันตัง

5 เรื่องรู้จัก พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ดาราตำรวจสุดหล่อ ผกก.ตร.น้ำกันตัง

Journey of Discovery / สิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทางของ 'ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ'

Journey of Discovery / สิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทางของ 'ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ'

7 คำถาม รู้จัก “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ว่าที่เจ้าบ่าว “มาร์กี้ ราศรี”

7 คำถาม รู้จัก “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ว่าที่เจ้าบ่าว “มาร์กี้ ราศรี”

รู้จัก 5 ผู้บริหารหนุ่ม หวานใจดารา หล่อ รวย โปรไฟล์ดี

รู้จัก 5 ผู้บริหารหนุ่ม หวานใจดารา หล่อ รวย โปรไฟล์ดี

เจาะใจ “ปลาย-จิติณัฐ” จากอดีตโดนเพื่อนรุมแกล้ง สู่นายกสมาพันธ์ MMAแห่งประเทศไทย

เจาะใจ “ปลาย-จิติณัฐ” จากอดีตโดนเพื่อนรุมแกล้ง สู่นายกสมาพันธ์ MMAแห่งประเทศไทย

8 เคล็ดลับ “ทำงานอย่างมีความสุข” จากการปรับไลฟ์สไตล์ตัวเอง

8 เคล็ดลับ “ทำงานอย่างมีความสุข” จากการปรับไลฟ์สไตล์ตัวเอง

เปิดอกล่ำๆ 'มาริโอ้' หล่อด้วยความรับผิดชอบ

เปิดอกล่ำๆ 'มาริโอ้' หล่อด้วยความรับผิดชอบ

ยูซากุ มาเอซาว่า เศรษฐีพันล้านชาวญี่ปุ่น นักสะสมศิลปะผู้ซื้องานเขียนราคา 3,750 ล้านบาท!

ยูซากุ มาเอซาว่า เศรษฐีพันล้านชาวญี่ปุ่น นักสะสมศิลปะผู้ซื้องานเขียนราคา 3,750 ล้านบาท!

เชื่อมั้ย ? สังคมน่าอยู่ได้จริงๆ เพียงเเค่ตัวเราเองกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เชื่อมั้ย ? สังคมน่าอยู่ได้จริงๆ เพียงเเค่ตัวเราเองกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง

8 วิธีจัดการกับตัวเอง เมื่อเริ่มรู้สึก “เบื่องาน”

8 วิธีจัดการกับตัวเอง เมื่อเริ่มรู้สึก “เบื่องาน”

3 สิ่งที่ต้องมี ถ้าอยาก “ประสบความสำเร็จ” ในงานที่ทำ

3 สิ่งที่ต้องมี ถ้าอยาก “ประสบความสำเร็จ” ในงานที่ทำ

3 น้องชายดาราสุดหล่อทะลุจอ

3 น้องชายดาราสุดหล่อทะลุจอ

เจาะใจ “สุชาติ ชวางกูร” 10 ปี ที่หันหลังจากวงการ

เจาะใจ “สุชาติ ชวางกูร” 10 ปี ที่หันหลังจากวงการ

เกรท วรินทร ในวันที่ฝันเกินจริง

เกรท วรินทร ในวันที่ฝันเกินจริง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์